Regulamin świadczenia usług przez modnedzieci.info

Dodano: 08.06.2015 [17:52]

Definicje:
modnedzieci.info - oznacza serwis internetowy o tematyce modowej, parentingowej (rodzicielskiej) umożliwiający Czytelnikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz korzystanie informacji opracowywanych rzez redakcję modnedzieci.info i/lub jej Partnerów oraz zasobów sieci internetowej.
Serwis modnedzieci.info wraz z serwisen fashionweb.pl wchodzi w skład Grupy Fashionweb.pl

Partner - podmiot współpracujący z modnedzieci.info.

Czytelnik – każda osoba, która korzysta z zasobów modnedzieci.info oraz dostępnych w ramach serwisu usług.

Usługi - w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.):

Usługi informacyjne – zapewnienie Czytelnikom dostępu do treści, zdjęć i multimediów o tematyce modowej udostępniane na indywidualne żądanie Czytelnika w taki sposób, aby miał on do nich dostęp w wybranym przez siebie czasie za pośrednictwem stron internetowych serwisu modnedzieci.info lub w wersji mobilnej umożliwiającej przeglądanie zawartości serwisu w urządzeniach mobilnych. Serwis modnedzieci.info umożliwia także pobieranie fragmentów treści za pośrednictwem kanałów RSS;
Usługi społecznościowe – umożliwienie Czytelnikom korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisów społecznościowych (zgodne z obowiązującymi tam regulaminami). Umożliwienie Czytelnikom nawiązywania kontaktów oraz komentowania treści zawartych w serwisie lub udostępnionych za pośrednictwem serwisów społecznościowych. Zamieszczanie informacji w udostępnionych do tego obszarach w infrastrukturze serwisów społecznościowych.
Usługi reklamowe – emisja reklam na łamach serwisu modnedzieci.info oraz umożliwienie prowadzenia kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe(reklama kontekstowa).

Postanowienia ogólne:
Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z serwisu modnedzieci.info oraz zakres odpowiedzialności modnedzieci.info.
Korzystając z serwisu modnedzieci.info Czytelnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia, a co za tym idzie zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Warunki techniczne:
Serwis modnedzieci.info zastrzega, że korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu może wymagać włączenia w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz plików cookies.

Prawa i obowiązki Czytelników:
Czytelnik ma prawo do do korzystania z serwisu modnedzieci.info w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
Zakazane jest korzystanie z serwisu modnedzieci.info w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Postępowanie reklamacyjne:
Reklamacje dotyczące Usług serwisu modnedzieci.info można zgłaszać, w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: modnedzieci@fashionweb.pl, w temacie e-maila wpisując: REKLAMACJA.
Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej oraz krótki opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis modnedzieci.info.

Odpowiedzialność modnedzieci.info:
modnedzieci.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Czytelników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach serwisu modnedzieci.info.

modnedzieci.info nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach serwisu modnedzieci.info w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

modnedzieci.info nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Czytelnika z serwisu modnedzieci.info w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

Prawa własności intelektualnej:
Serwis modnedzieci.info zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, programy informatyczne i materiały multimedialne.

Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim serwis modnedzieci.info udostępnia na swoich podstronach na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

Czytelnik może korzystać z treści dostępnych na stronach serwisu modnedzieci.info jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób treści i zdjęć zamieszczonych na łamach serwisu modnedzieci.info w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji modnedzieci.info (poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

Czytelnicy udostępniający na łamach serwisu modnedzieci.info treści i zdjęcia, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach serwisu modnedzieci.info treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy udostępniający na na łamach serwisu modnedzieci.info treści i zdjęcia, co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają redakcji modnedzieci.info niewyłącznej licencji do korzystania z tych treści.

Ochrona prywatności:
Serwis modnedzieci.info w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
W ramach świadczenia niektórych Usług opisanych w niniejszym Regulaminie serwis modnedzieci.info zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

modnedzieci.info informuje, że korzysta z plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Czytelnika umożliwiają jego identyfikację oraz analizowanie jego zainteresowań i zachowań na stronie.

Serwis modnedzieci.info zapewnia, że gromadzi informacje o Czytelnikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się wyłącznie jeżeli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa (więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce cookies).

Ochrona danych osobowych:
modnedzieci.info informuje, że w przypadku korzystania z niektórych Usług (np. dodawanie komentarzy) Czytelnicy będą zobowiązani do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez modnedzieci.info zgodnie z obowiązującym prawem.

Administratorem danych osobowych Czytelników jest modnedzieci.info, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania Usług. Ponadto każdy Czytelnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi - wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez serwis modnedzieci.info.

Postanowienia końcowe:
Serwis modnedzieci.info zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na łamach modnedzieci.info w formach stosowanych w Internecie.
Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie z serwisu modnedzieci.info po wprowadzeniu ewentualnych zmian Regulaminu jest równoznaczne z ich akceptacją.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w serwisie modnedzieci.info.

Polecaj